LEUVEN 2030 URBAN LAB

LEUVEN 2030 URBAN LAB

KU Leuven, UCLL, imec, stad Leuven en Leuven 2030 slaan de handen in elkaar om in Leuven de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement te benutten om stedelijke duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan

Wat is Leuven 2030 Urban Lab?

Begin 2019 werd de ‘Roadmap 2025 • 2035 • 2050’, opgesteld door Leuven 2030 en tal van experten, voorgesteld als leidraad om tegen 2050 het doel van een klimaatneutrale stad te realiseren. Het Leuven 2030 Urban Lab wil de samenwerking tussen KU Leuven, UCLL, imec, stad Leuven en Leuven 2030 rond duurzaamheidsvraagstukken verder versterken en kennisinstellingen dichter bij Leuven 2030 brengen. Bovendien wilt het Urban Lab de stad en regio Leuven gebruiken als levende laboratoria, waar de synergie tussen onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement wordt benut.

Startevent

Op 23 maart 2022 hielden we Leuven 2030 Urban Lab boven de doopvont. Meer dan honderd experten uit verschillende domeinen zoals energie, ondernemerschap en mobiliteit namen deel aan het startevent.


Maak je website op WordPress.com
Aan de slag